Höstens kurser på Folkrörelsearkivet

Folkrörelsearkivet ger flera kurser under hösten. Ta gärna del av vårt kursprogram.

UPPHOVSRÄTT I FÖRENINGSLIVET

Lördag 12 oktober kl. 10–12, Folkrörelsearkivet S:t Olofsgatan 15, Uppsala.

Vem äger vad i en förenings samling av fotografier, hemsidestexter, ljudinspelningar, med mera? Vad kan en förening publicera? Hur skyddas ett varumärke och hur utformas ett avtal med upphovsrättsinnehavare?

Kursledare: Kjell Adolfsson, lektor vid avdelningen för handelsrätt, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Lördag 12 oktober är också Enskilda medlemmars dag och Öppet hus på Fyriskällan. Se särskilt program.

 

ARKIVVÅRDSKURS FÖR FÖRENINGAR

Lördag 16 november, kl. 9–12, Folkrörelsearkivet S:t Olofsgatan 15, Uppsala.

Kursen ges gemensamt med Arkivvårdskurs för hembygdsföreningar (fördjupning för hembygdsföreningarna under eftermiddagen). Vi tar upp hur föreningsarkivet hålls organiserat, viktiga lagar för dokumentations- och arkivhållning, tåliga och mindre tåliga material samt förberedelser för leverans till Folkrörelsearkivet. Huvudsakligen behandlas pappersarkivet (om digitala handlingar, se kurs 14 december).

Kursledare: Per Agius och Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet.

 

SKRIV DIN FÖRENINGS HISTORIA

Måndag 2 december, kl. 10–12, Folkrörelsearkivet S:t Olofsgatan 15, Uppsala.

Kursen vänder sig i första hand till föreningar som vill dokumentera sin förenings historia, till exempel genom att skriva en jubileumsskrift.

Kursledare: Per Agius, Folkrörelsearkivet.

 

E-ARKIVERING PÅ FOLKRÖRELSEARKIVET

Lördag 14 december, kl. 10–12, Folkrörelsearkivet S:t Olofsgatan 15, Uppsala.

Hemsidor, e-poster, fotografier och nästan allt som skrivs – även det som skrivs ut med skrivare – är i digitalt format. Kursen redogör för vad digitala handlingar är för någonting och ger råd om hur de bör hanteras i föreningar. Kursen tar också upp hur Folkrörelsearkivets e-arkivlösning Enskilda arkivet fungerar och hur föreningar fr.o.m. 2020 kan leverera digitala handlingar till Folkrörelsearkivet.

Kursledare: Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet.

Anmälan i förväg, senast en vardag innan kursstart. Kursavgift inbetalas till bankgironummer 467-2341. Ange ditt namn och skriv ”kursavgift”.

 

PRISER

Enskilda medlemmar: 0 kronor

Anmälan via medlemsförening: 200 kronor (300 kronor 16 november)

Övriga: 500 kronor (750 kronor 16 november)

Vill du stödja Folkrörelsearkivet och bli enskild medlem? Blankett för medlemsansökan finner du här:
http://www.fauppsala.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/blankett-enskilt-medlemskap.pdf

ANMÄLAN

Anmälningsblankett till höstens kurser: http://www.fauppsala.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Anmälan_kurser-hösten-2019.pdf.

Anmälan kan också lämnas via e-post info@fauppsala.se eller via telefon på 018-727 24 70.