Höstens nummer av Originalet

I höstens nummer uppmärksammar vi bland annat Dag Hammarskjölds minnesfonds arkiv och projektet Labour’s Memory.

Tidningen publiceras digitalt på Folkrörelsearkivets hemsida. Tidning i pappersformat kan beställas kostnadsfritt per e-post, info@fauppsala.se, eller per telefon, 018-727 24 70.

» Nr 2/2021 (PDF)