Invandring över gränsen

Det är lätt att skrämmas av medias larmrapporter om flyktingströmmar, kaos och katastrof. Något som kan ge perspektiv åt situationen är de tidningsurklipp som Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) samlat på sig under närmare 30 år. Här får vi följa debatten genom medias ögon på samma sätt som vi idag upplever situationen genom tidningsartiklar och debattinlägg. Frågan är om någonting har förändrats?

“Flyktingvågen den största sedan krigstiden” – torsdagen den 21 december 1989 skriver Dagens Nyheter om flyktingvågorna och det läge som betecknas som ”permanent kritiskt”. Det rörde sig om 100 nyanlända turkiska bulgarer dagligen. För att få bukt på flyktinganstormningen och de överfulla flyktinganläggningarna enades blocken och skärpte flyktingpolitiken i Sverige. Endast Folkpartiet (senare Liberalerna), Vänsterpartiet kommunisterna (senare Vänsterpartiet) och Miljöpartiet sa nej till den skärpta flyktingpolitiken. Sverige stängde dörren och motiveringen till beslutet – att Sverige inte klarade av att ta emot fler flyktingar – ifrågasattes av många.

McDonald och Danso (2001) vid Indiana University har påvisat hur medias rapportering av invandring formar befolkningens uppfattning om fenomenet i fråga. Genom att representera en negativ bild av invandring formas också befolkningen en negativ inställning därhän [1]. Något som också kan ses i SIU:s artikelmaterial där larmrapporter om en invandring som överstigit taket generar ny kraft åt den redan existerande främlingsfientligheten samtidigt som det föder ny främlingsfientlighet och resulterar i en normalisering av rasism [1]. Ett samhällsfenomen som uppdagar sig genom en ökad medierapportering rörande våldsattentat mot asylboenden och våldshandlingar mot invandrare. Typiskt för artikelmaterialet i SIU:s arkiv är nyhetsartiklar som speglar just denna samhällsutveckling. Detta är ett mönster som återupprepar sig idag. Så väl som under 1980- och 90-talet som idag präglas medieklimatet av rapporter kring en ökad främlingsfientlighet som tar uttryck i form av olika slags våldshandlingar mot flyktingar. Samtidigt som främlingsfientligheten ökat så kan man med hjälp av SIU:s arkiverade material se att “antirasismen” – aktioner och ställningstagande mot rasismen – tycks ha ökat under samma period, något som även syns i media i dagsläget med den senaste flyktingströmmen till Sverige.

» Läs pressklippen

[1] Danso och McDonald 2001 Writing Xenophobia: Immigration and the Print Media in Post-Apartheid South Africa. Indiana University Press.