Hembygd och diaspora – uppbrott och vårt behov att minnas

MÅNDAG 15 OKTOBER KL 18.30 – 20.30
Lärare: Marcia Sá Calvalcante Schuback
Vad är en hembygd när anknytningen finns till flera platser? Marcia Sá Calvalcante Schuback, professor i filosofi på Södertörns högskola, diskuterar exilens och nyetableringens verklighet, om att minnas tillbaka och att skapa en ny platstillhörighet.

kursavgift och anmälan

Anmäl dig till kursen senast måndag 15 oktober kl 12.00.

Medlemmar med personligt medlemskap: 0 kr
Grupper som meddelat intresse av att forma studiecirklar: 0 kr
Anmälda genom medlemsföreningar: 200 kr.
Övriga anmälda: 500 kr.

Betala på bankgiro 467-2341, ange namn och kurstillfälle

Kurser och studiecirklar tillsammans med ABF

Folkrörelsearkivets kurstillfällen genomförs i samarbete med ABF i Uppsala län. De kan utnyttjas som understöd för studiecirklar för att skriva, dokumentera eller göra en utställning om den egna föreningens historia – eller om någon annan historia som kan forskas fram i arkivens läsesalar, dokumenteras genom intervjuer och liknande. Källkritik, intervjuer och dokumentation, skrivprocessen och utställningar som ett medium, är kurstillfällen som särskilt utformats med tanken att de ger en metodisk grund för arbetet i en studiecirkel. Se mer i ABF:s flyer.