Östhammar – en nyansrik kommun

Folkrörelsearkivet har producerat ett bildspel med gamla fotografier från de mycket olika miljöerna som återfinns i Östhammars kommun: staden Östhammar, skärgårds- och hamnstaden Öregrund, bruksmiljön i Österbybruk och Dannemora gruvor samt den rena landsbygdsmiljön i Alunda. Avslutningsvis följer en serie bilder från de numera nästan helt bortglömda vinterspelen i Gimo. Bilderna består främst av förlagor till vykort (glasplåtar) som Sixtus Janson producerade i Upsala kontorsbokfabrik på 1920-talet. Undantaget är bilderna från Gimospelen som Sixtus tog på 1910-talet (även om några av dem också blev vykort). Med lågmäld bakgrundsmusik hämtad från Youtubes ljudbibliotek.