Vägen till allmän och lika rösträtt

”Vägen till allmän och lika rösträtt” är en ny utställning av Folkrörelserkivet för Uppsala län och Uppsala stadsarkiv. Utställningen visas under perioden 15 augusti – 30 september och bygger på en workshop som de båda arkiven tagit fram för gymnasieskolan.

Utställningen visar exempel på arkivhandlingar som speglar rösträttsrörelsens engagemang, hur den tidiga demokratin fungerade och hur den stegvis utvecklades till den demokrati vi känner idag.