Forskarfredag: Vägen till allmän och lika rösträtt

Arkivarierna Per Agius och Nicklas Malmsjö ger den 28/9 kl. 14.00 en workshop om Sveriges väg till allmän och lika rösträtt. Arrangemanget är en del av ForskarFredag och arrangeras tillsammans med Vetenskap & Allmänhet.

Hur gick det till när allmän och lika rösträtt infördes i Sverige för hundra år sedan? Vilka var argumenten för och emot? Hur fördes kampen? Välkommen till en spännande workshop om framväxten av det som vi i dag tar för självklart i Sverige. Workshopen är byggd på arkivmaterial och består av gruppövningar med lärarledd genomgång efter varje moment. Under övningarna får deltagarna studera arkivhandlingar som på olika sätt belyser demokratiseringsprocessen.

Per Agius vid Folkrörelsearkivet i Uppsala län och Nicklas Malmsjö vid Uppsala Stadsarkiv har utformat workshopen och genomfört den med omkring 800 gymnasieelever sedan 2015. För första gången hålls den nu vid ett tillfälle som är öppet för alla nyfikna.

Arrangemanget är en del av ForskarFredag och arrangeras tillsammans med Vetenskap & Allmänhet.

TID OCH PLATS
Fredagen den 28 september kl. 14.00-15.30
Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15
Fri entré