Workshops för gymnasieskolan

Folkrörelsearkivet bedriver en arkivpedagogisk verksamhet som i första hand riktar sig till gymnasieskolan. Tillsammans med Uppsala stadsarkiv har vi tagit fram två workshops, en om demokratiseringen av Sverige och en om Norden under andra världskriget.

Folkrörelsearkivet vill vara en resurs för skolan och vi erbjuder därför kostnadsfria workshops, där eleverna får arbeta med källkritik och orsakssamband och demokratiska perspektiv utifrån ett historiskt källmaterial.

Kontakta oss för mer information eller för att boka in ett besök för din skolklass.

KONTAKT
Per Agius, arkivarie
018-727 24 73
per.agius@fauppsala.se