Folkrörelsearkivets årsmöte 19 mars

Det 40-årsjubilerande Folkrörelsearkivet håller i år sitt årsmöte måndagen den 19 mars, samling från kl. 18.30, i TR-salen, Drabanten, Bangårdsgatan 13, Uppsala. Innan själva årsmötesförhandlingarna håller FD Samuel Edquist föredrag på temat Folkrörelseforskning i rörelse, om tillbakablickar och framåtblickar på forskning om folkrörelser. Folkrörelsearkivets stipendium utdelas. Se vidare program och årsmöteshandlingar under fliken Styrelse . Scrolla ned under uppgifterna om sittande styrelse.