Kurs om källkritik 19 februari. Senaste anmälningsdag torsdag 15 februari.

Örjan Simonson, arkivchef på Folkrörelsearkivet, håller en två timmars introduktionskurs till arkivforskning och i källkritikens grunder måndagen 19 februari kl 18.00-20.00. Det är källkritik som en metod för att utvinna kunskap ur arkivhandlingar som utgör huvudmomentet i kursen, även om kursen inte helt ska undgå frågor om fake news och vårt förhållningssätt som nyhetskonsument. Vi går igenom den verktygslåda av tumregler som utvecklats sedan 1800-talet för den historiska källkritiken, skillnaden mellan kvarlevor och berättande källor, spanandet efter primära och beroende källor, tendenskriterier och så vidare. Källkritiken har sin grunduppsättning av formella regler för värdering, men användningen av den ger också utrymme före en hel del kreativitet och metodisk fantasi och kan rätt använd leda till information man inte trodde fanns.
Anmälan till kursen senast torsdag 15 februari. Kursavgift för medlemmar är 200 kronor, 500 kronor för icke medlemmar. Läs mer om Folkrörelsearkivets nya medlemskap för enskilda personer här. Se mer om vårens kurser och om inbetalning av kursavgift på Kurser, våren 2018