Från budkavle till aktieemission: När elektriciteten kom till Östanå

”Det är för jädrigt vad vi fått det bra / i både Humpen och Vreten. / Vi har fått trådar som i en stad / som gör elektriciteten.” Bondkomikern Skånska Lasses elektricitetsvisa från 1920-talet (som de flesta av oss nu levande minns från Tage Danielssons version i 88-öresrevyn 1970) fångade upp en stor samhällsförändring på den svenska landsbygden vid denna tid. Gårdar, skolbyggnader och kyrkor började lysas upp och kunde efterhand investera i maskiner med eldrift, när elnätet drogs från kraftstationer till transformatorer för vidare fördelning till enskilda fastigheter. Folkrörelsearkivet har en handfull elektriska distributionsföreningar som bildas på 1910-talet för att bekosta elektrifieringen i grannskapet. De flesta läggs ned från slutet av 1960-talet fram till början av 1980-talet.Östanå Elektriska AB

I byn Östanås skyttepaviljong samlades 24 mars 1914 personer intresserade av elektrisk kraft, redan ett år innan det nära liggande Älvkarleby kraftverk togs i drift. Bymannen E. P. Holmqvist hade kallat till sammanträdet ”dels genom uppspikade kungörelser och dels genom utskickad budkavle i Östanå by”. En kommitté tillsattes för att utreda frågan om det var mest ekonomiskt lönsamt ifall konsumenterna själva eller staten ombesörjde anläggningen, samt ”om behovet och ljusstyrkan för en mindre lägenhet”. Tjugofyra personer låter anteckna sitt intresse. Därtill meddelade Älvkarleby fattigvårdsstyrelse intresse av att dra elektricitet till fattiggården och kyrkoherden lät meddela samma önskan för kyrkans del.
Därefter vidtog korrespondens med Kungl. Vattenfallsstyrelsen och Älvkarleby Kraftverk om villkoren för kraftledning och transformatorer, samt med Söderfors Bruks Aktiebolag om rätt att dra kraftledning över brukets mark. Söderfors bruk adresserar till Östanå Elektriska aktiebolag, för ett sådant har bildats vid en stämma den 19 april 1916. Östanåborna har alltså kommit fram till att det är mest gynnsamt att konsumenterna står för driften, men valt bilda ett aktiebolag, inte en förening. I ett brev ställt till Kungl. Generalpoststyrelsen 3 maj 1917 anhåller Östanå elektriska A.B. Om stämpelbeläggning på 401 aktier à 25 kronor aktien – aktiebolagets första emission.

(Arkiv: Östanå Elektriska Aktiebolag, vol. A1:1 och E1:1, Dokument: )