Arbete & Gemenskap – Utställning i Fyriskällan 17/11-22/1

Välkommen att ta del av en rik bildskatt från Uppsala med omnejd. Vi ställer ut fotografier från Lennart Engströms reportagebilder i Uppsala-Demokraten åren 1985-1994. De ingår i boken ARBETE&GEMENSKAP som kommer ut i december. Maths Isacson och Bo Larsson har bidragit med texter där de sätter in Lennarts bilder i ett geografiskt, socialt och tidsmässigt sammanhang. En presentation av boken kan även ses på Youtube: