Döden i arkivet

Se vårt spännande panelsamtal om ”Döden i arkivet”. Professorn i filosofi Hans Ruin och chefen på Landsarkivet Nina Sjöberg samtalar om arkiven som minnesplats och vårt förhållande till de döda. Så småningom bjuds publiken in och det hela utvecklas till en intressant diskussion med många infallsvinklar.