Folkrörelsearkivets verksamhet med anledning av covid-19

Uppdaterad information 2020-05-04: Stängt till och med 5 juni eller längre.

Folkrörelsearkivet håller sig underrättad om och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridning av covid-19. För tillfället uppmanas arbetsplatser att så långt möjligt förlägga arbete i hemmet och undvika sociala kontakter. Sedan tisdag 24 mars har Folkrörelsearkivet lagt om verksamheten.

Fram till  och med 5 juni: Personalen kommer att till stor del arbeta hemma eller i inre tjänst på arkivet. Vi kommer inte att kunna ta emot studie- eller forskarbesök. Kontakter via telefon eller e-post upprätthålls som tidigare. Vid behov kan denna period komma att förlängas.

Fram till 5 juni: Stopp för arkivleveranser. Kurser, föreläsningar och programevenemang ställs in.

Uppdaterad information 2020-03-25 om årsmötet

Årsmötet skjuts upp från 31 mars till 24 augusti, se vidare instruktioner på Folkrörelsearkivets hemsida, länken: http://www.fauppsala.se/arsmote/. Det ska understrykas att situationen kan ändras snabbt och årsmötet kan behövas skjutas upp. Vi uppmanar alla som som anmält sig till årsmötet men avser att inte komma, att meddela oss.

Folkrörelsearkivet följer i övrigt utvecklingen och anpassar åtgärderna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens och myndighetsbeslut.

Örjan Simonson, arkivchef