GDPR i föreningar & arkiv

Måndag 3 december kl. 18:30, Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15

Lärare: Kjell Adolfsson

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) och den kompletterande dataskyddslagen trädde i kraft 25 maj i år. Kjell Adolfsson, Jur. Dr och lektor i handelsrätt på Företagsekonomiska institutionen, reder ut vad dataskyddsförordningen innebär, vad föreningar bör tänka på vid hanteringen och inför arkivering av persondata.

Deltagaravgift:

Personlig medlem i Föreningen Folkrörelsearkivet: 0 kr.

Om kurs ingår i studiecirkel: 0 kr

Anmäld genom medlemsföreningar: 200 kr.

Övriga anmälda: 500 kr.

Anmälan senast fredagen 30 november via telefon 018-7272470 eller e-post info@fauppsala.se, ange namn, medlemskap samt telefon eller e-post för att nå dig. I samband med anmälan insätts kursavgift

UTNYTTJA KURSTILLFÄLLENA I EN STUDIECIRKEL!

Folkrörelsearkivets kurstillfällen genomförs i samarbete med ABF i Uppsala län. De kan utnyttjas som understöd för studiecirklar för att skriva, dokumentera eller göra en utställning om den egna föreningens historia – eller om någon annan historia som kan forskas fram i arkivens läsesalar, dokumenteras genom intervjuer och liknande. Källkritik, intervjuer och dokumentation, skrivprocessen och utställningar som ett medium, är kurstillfällen som särskilt utformats med tanken att de ger en metodisk grund för arbetet i en studiecirkel. Intresserad av att starta en studiecirkel i höst? Eller kanske vill du förbereda dig som cirkelledare genom att under hösten ta del av våra kurstillfällen? Kontakta Örjan Simonson på Folkrörelsearkivet eller Mikal Styrke på ABF:

Örjan Simonson, tel 018-727 24 71, E-post: orjan.simonson@fauppsala.se

Mikal Styrke, tel 010-199 04 42, E-post: mikal.styrke@abf.se