Arbetarstaden Uppsala

Föreläsning, måndag 3 december, klockan 18:00, Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15.

Maths Isacson, professor i ekonomisk historia och Folkrörelsearkivets styrelseordförande, föreläser om arbetarstaden Uppsala. Föreläsningen skildrar villkoren för arbetarklassen från industristadens födelse i slutet av 1800-talet, snabba växt under mellankrigstiden, peak omkring 1950 och den efterföljande avvecklingen av de gamla industriföretagen och tillväxten av life science-företag samt offentliga och privata tjänsteproducenter. Tyngdpunkten ligger på perioden ca 1870–1970-tal.

Föreläsningen arrangeras av Uppsala LS, som en del av en studiecirkel med anledning av dess 100-årsjubileum. Den erbjuds som en öppen föreläsning i samarrangemang med Folkrörelsearkivet. Fri entré. Välkomna!