Intryck från Hitler-Tyskland

Den 30 januari 1933 är känd som dagen för Machtübernahme, när Adolf Hitler utsågs till Rikskansler för en koalitionsregering med NSDAP och det nationalkonservativa Deutschnationale Volkspartei. Sedan gick nedmonteringen av den tyska demokratin snabbt. Nazistpartiets upprättade diktatur konsoliderades av en bemyndigandelag 24 mars, som gav Rikskanslern befogenhet att stifta lag utan riksdagens inblandning. Tre dagar tidigare hade SA upprättat det första koncentrationslägret i ett nedlagt bryggeri i Oranienburg, dit i första hand fängslade kommunister och socialdemokrater fördes, tillsammans med ett antal som fängslats för sin homosexualitet. Nazistregimens brutalitet gick inte omvärlden förbi och koncentrationslägret i Oranienburg var väl känt.

Affisch nr C1031, ”Intryck från Hitler-Tyskland samt besök i Oranienburgs koncentrationsläger...”, Enköpings socialdemokratiska arbetarekommun (?), Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
Affisch nr C1031, ”Intryck från Hitler-Tyskland samt besök i Oranienburgs koncentrationsläger…”, Enköpings socialdemokratiska arbetarekommun (?), Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

Den 16 maj 1934 höll pastor Per Gyberg föredrag om bland annat Oranienburg inför en församlad publik på Strömparterren i Enköping. Ljusbilder hade antingen fått utgå eller så var utlovandet ett missförstånd från dem som låtit trycka affischen. Att föredragshållaren däremot har brustit ut i sång är, trots ämnet, rätt troligt. Per Gyberg (1888–1966) var känd som en god sångare och hade bland annat diktat och tonsatt sången Fredens international. Gyberg var radikalpacifist på kristen grund, antimilitarist och en varm anhängare av ickevåldsprincipen. Under åren 1931–1940 var Gyberg ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen och aktiv i flera andra fredsorganisationer. Under krigsåren skulle han bilda hjälpkommittéer och organisera insamlingar för att lindra nöden i flera krigsdrabbade länder

Källor
Affisch nr C1031, ”Intryck från Hityler-Tyskland samt besök i Oranienburgs koncentrationsläger…”, Enköpings socialdemokratiska arbetarekommun (?), Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
Per J Gyberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13327, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Amenius), hämtad 2017-01-30.