INSTÄLLT!

Tyvärr måste detta föredrag ställas in. Vi hoppas kunna återkomma med ny tid senare.

Kärnvapenhotets återkomst: Från fredsaktivism i kalla krigets slutskede till en ny kapprustning

Fyriskällan 7 maj, klockan 18.00. Föredrag av Thomas Jonter

Kvinnor för fred, Hiroshimadagen 1995
Kvinnor för fred, Hiroshimadagen 1995

Vid slutet av 1970-talet tog Kalla kriget en allvarligare vändning efter några år med avspänning. Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan och utplacering av kärnvapenbestyckade SS 20-robotar i Europa, Natos svar med Pershing 2-missiler och en kapprustning som tog ny fart, gjorde första halvan av 1980-talet till en mörk och farlig tid. Det var också en tid av förnyat kärnvapenmotstånd och en mobiliserad fredsrörelse. Omkring 1985-86 kom en ny vändning, som ledde till avspänning, Kalla krigets upplösning och i juli 1991, några månader innan Sovjetunionens upplösning, till nedrustningsavtalet Start 1. Idag finns väsentligt färre kärnvapen än på 1980-talet, men avtal sägs upp nu upp, användning av kärnvapen framstår inte längre som otänkbart och dialogen mellan kärnvapenmakterna är borta. Thomas Jonter berättar historien om kärnvapenhotets återkomst och om hur fredsrörelsen en gång avgörande bidrog till att övervinna detta hot.

Thomas Jonter är professor i internationella relationer vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet samt våren 2024 gästprofessor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. I boken The key to nuclear restraint skriver Jonter om hur Sverige lade planerna på svenskt kärnvapen på hyllan, och den svenska fredsrörelsens betydelse för det beslutet. 2019 tilldelades Jonter Svenska läkares mot kärnvapens anti-atombombsdiplom.

Thomas Jonter