Miljörörelse och ekologism

Fyriskällan, tisdag 15 oktober klockan 18.00. Fri entré

I vår serie föredrag om politiska ideologier har nu turen kommit till den ekologismen och miljörörelsen, med Joel Gordon Hultsjö som föredragshållare.

Föredraget kommer röra sig kronologiskt från den vetenskapliga revolutionen under 1500-talet till dagens datum. Genom ett urval ur filosofins, naturvetenskapernas och det politiska tänkandets historia så kommer ett antal karaktärsdrag för miljörörelsen målas upp som i slutet av föreläsningen kommer kopplas samman med dagens miljörörelse.

 

Joel Gordon Hultsjö är frilansskribent , kulturredaktör för Supermiljöbloggen och studerar arkivvetenskap vid Uppsala Universitet. Han har en bakgrund inom idéhistoria och har skrivit för tidskrifter som Bild & Bubbla, Fokus Kina och Uppsala Studentkårs tidning Ergo.