Klimat i Paris och på Folkrörelsearkivet

I Paris samlas den 30 november ledarna för världens länder för att försöka nå ett avtal som bromsar in och på sikt hejdar ytterligare global uppvärmning, medan en global miljörörelse trycker på bland annat i Uppsala (bilden). Vi uppmärksammar det historiska klimatet och vad vi kan veta om det, med hjälp av de inbjudna historikerna Fredrik Charpentier Ljungqvist och Lotta Leijonhufvud. (föredrag 8 december kl 18).
Fortsätt läsa Klimat i Paris och på Folkrörelsearkivet

Ett brottstycke ur ett personligt arkiv

Håkan Håkansson var verksam inom centerdistriktet i Uppsala län mellan 1930 och 1976. I Håkanssons arkiv finns hans påbörjade memoarer över hans politiska gärning samt en liten del om hans privata liv. 1938/39 köpte han en gård utanför Åmål som hette Sjövik; en gård som han tvingades sälja 1941 sedan han kommit på ekonomiskt obestånd. Stora delar av gården brann upp 1942 och till dess eftermäle skrevs det en dikt. Fortsätt läsa Ett brottstycke ur ett personligt arkiv