Krigsbarnen på Björkhult

För kuststäder som Östhammar innebar krigsåren på 1940-talet en ström av flyktingar. Över Östersjön kom balter, främst ester, men också finländare. I små, knappt sjödugliga båtar, eller stora fartyg flydde människor undan kriget. En av de organisationer som tog hand om flyktingarna var Östhammars Lottakår. Under delar av 1942 uppläts ”Villa Björkhult” som internat åt tio finska barn. Fortsätt läsa Krigsbarnen på Björkhult