Detalj från Gunnar Walls bok, "Konspiration: Olof Palme".

Palmemordet 30 år – intervju med Gunnar Wall

Den 28 februari är det 30 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades. Det olösta mysteriet fascinerar än och frågan är om vi kommit gåtans lösning närmare idag. Folkrörelsearkivet har bjudit in journalisten och författaren Gunnar Wall som kommer att tala om sin senaste bok, ”Konspiration Olof Palme: mordet, politikern och hans tysta fiender”. Vi har haft möjlighet att ställa några frågor till Gunnar inför föredraget den 18 februari.

– Du har studerat Palmemordet under många år. Vad är det som lockar?

GW: Själva mordet är ju en av de stora dramatiska händelserna under det sena 1900-talet. Och det lever ju kvar i så många människors medvetande av ett par speciella skäl: dels för att det framstår som det brutala slutet på en hel epok i det svenska samhället. Och dels för att brottet inte har klarats upp. Det är saker som intresserar mig på samma sätt som det fascinerar andra människor. Skillnaden är väl bara att jag lyckats ta mig tid att arbeta på djupet med frågan.

En särskild aspekt som tillkommer är att berättelsen om Palmeutredningen ger ingångar till att studera hur svenska staten, olika svenska myndigheter, fungerar under press. Utredningen har ju inte gått särskilt bra. Efter trettio år står den kvar på ruta 1. Hur har det kunnat gå så illa? Otur, inkompetens eller brist på vilja att ta fram sanningen för att den kan vara för obekväm? Det är viktiga frågor för mig – och för andra också, tror jag.

– Du har givit ut flera böcker om Palmemordet. Vad är nytt i din senaste bok?

GW: Tidigare har jag i första hand granskat själva utredningen och bristerna med den. Den här gången ger jag mig mer än tidigare in på frågan om vad som kan vara sanningen om mordet. Jag argumenterar för att mordet var resultatet av en konspiration och att mycket pekar på att det hade att göra med Sverige i det kalla kriget. Jag har hittat många slående belägg för att det är i den riktningen gåtans lösning faktiskt måste sökas.

– Många har under årens lopp kritiserat mordutredningen. Vilket, anser du, är utredningens enskilt största misstag?

GW: Oj, det är inte helt lätt att svara på. Och vissa fel är dessutom av det slaget att det kan diskuteras om det handlade om misstag eller om medvetna försök att förhindra en förutsättningslös utredning. Men ska jag välja en enskild omständighet får det nog bli att länspolismästaren Hans Holmér tilläts ta personlig kontroll över spaningsarbetet under det första viktiga året och köra sitt PKK-spår på bekostnad av en allsidig utredning. Det hade en lång rad förödande konsekvenser.

– Kommer den som hör ditt föredrag att få veta vem eller vilka som mördade Olof Palme?

GW: Förhoppningsvis någon gång. Men inte av mig under föredraget. Så långt har vi inte kommit. Däremot är jag rätt optimistisk om att sanningen kan komma fram till sist.

Gunnar Walls föredrag äger rum i Kerstin Ekmansalen på Uppsala stadsbibliotek den 18/2 kl. 18.00. Fri entré (begränsat antal platser).