Personal på utbildningsdagar 14-15 juni

Från kl 12.30 onsdagen 14 juni till torsdag e.m. 15 juni utbildar sig Folkrörelsearkivets personal i digitalisering. Forskarexpedtionen bemannas av Uppsala stadsarkivs personal och forskarplatser finns i Fyriskällan. Vi på Folkrörelsearkivet kan däremot inte ge någon forskarservice. Kontakta oss i förväg vie 018-7272470 eller info@fauppsala.se om du behöver nå något material, så kan vi komma överens om en lösning