Tema Iran: shia, religionskritik och modernism

Fyriskällan 4 och 11 april, fri entré

Under april uppmärksammar Folkrörelsearkivet den intellektuella och religiösa kulturtraditionen i Iran i ett historiskt svep. Iran har mer än 4000 år av kulturhistoria att anknyta till och i det arvet återfinns både en tidigare historia av shia-islam som statsbärande idé i det safavidiska imperiet och en långvarig diskussion om modernitet och tidiga iranska rötter till moderniteten.

Tisdag 4 april, kl 18.00

Moderniteten och den islamiska tanketraditionen 1800-1979

256px-Sadi_in_a_Rose_garden
Den persiska poeten Sa’di i en rosengård. (källa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Sadi_in_a_Rose_garden.jpg
By English: Attributed to Govardhan (newsdesk.si.edu) [Public domain], via Wikimedia Commons)
Hossein Sheiban, docent i historia vid Stockholms universitet, berättar om mottagandet av moderniteten i Iran under 1800-talet och fram till 1979. Hur kunde moderniteten (och den reflektion över det sociala och politiska varat som den innebär) få fotfäste i den iranska sociala och politiska kontexten? Hur förenlig var reflektionen om moderniteten med de traditionella islamiska tankeramar som dominerade i Iran? Kolonialmakternas inträde på den iranska scenen under 1800-talet, och det halvkoloniala tillstånd som därmed uppstod, bidrog till en komplex och sammansatt samhällsutveckling. Traditionella strukturer cementerades av en modernisering påförd ovanifrån av despotiska kejsare (shah). Ur detta växte det samhälle fram som under 1900-talet genomgick tre misslyckade revolutioner: 1905-11. 1950-53 och 1978-79. De tankar som väcktes av misslyckandena medförde reflektion över det traditionella intellektuella ramverk inom vilket moderna tankar om revolution, framsteg, folkstyre och samhällskritik var formulerade.

Sheiban visar på hur man i diskussionen kunde anknyta till ett inhemskt religionskritiskt idéarv hos de medeltida poeterna Sa’di, ’Obayd och Hafez, vilka också kunde uppfattas som iranska källor till modernismen. Sheiban utgår och utvidgar diskussionen från sin bok Den sargade dygden: Religionskritik hos tre klassiska persiska poeter: Sa’di, ’Obayd och Hafez (ellerströms akademiska, 2014).

Tisdag 11 april, kl 18.00

Shiitisk islam och det islamistiska statsskicket i Iran

David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, har tidigare bland annat studerat det religiösa inslaget i några iranska shiitiska aktivisters vardagsliv. I föredraget redogör David för utvecklingen både av shia-islam i Iran som religion och av det islamistiska statsskicket i Iran, efter revolutionen 1979.