Tornsvalor och sothöns

Fia Sundevall, Stockholms universitet, föreläser om frivilliga kvinnor under beredskapen. Tisdag 12/12 kl. 18.00, Folkrörelsearkivet.

Till den mest omfattande frivilligverksamheten bland kvinnor under beredskapsåren hörde insatserna för materialförsörjningen till armén, samtidigt som kvinnorna, ”fru lojal”, ersatte inkallade män som arbetskraft. Många kvinnor engagerade sig också i den frivilliga försvarsorganisationen. Lottakåren, som bildats 1924 som Sveriges landstormskvinnor, samlade under beredskapsåren över 100 000 medlemmar. Lottorna fick en mängd uppgifter av icke-stridande slag i försvaret, samtidigt som kåren organiserade insamlingsarbete och mobiliserade opinionen till försvarsvilja. Fia Sundevall, Stockholms universitet, håller 12 december föredrag om ”tornsvalor” och ”sothöns” och de många frivilliga kvinnorna i försvaret under beredskapen (tisdag, 12 december). ”Sothöns”, eller bilkåristerna i Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund, hade till uppdrag att försörja armén med fordonsförare och fordon. Smeknamnet visar att det var ett uppdrag som också förrättades böjd under motorhuven. ”Tornsvalor” kallades de kvinnor inom Lottakåren som gjorde tjänst inom luftbevakningen på det band av luftbevakningsstationer, ofta torn, som upprättats längs Sveriges gräns.