VINSTER I VÄLFÄRDEN UNDER 400 ÅR

Föredrag av Magnus Linnarsson tisdagen den 15 maj kl. 18.
Frågan om privat eller offentlig drift är en av vår tids mest brännande och har aktualiserats inte minst genom den statliga utredningen Ordning och reda i välfärden, vilken hade fokus på vinsterna och hur de skulle kunna begränsas. Men debatten handlar inte bara om vinster utan också om kvalitet, valfrihet och föreställningar om det allmänna bästa.
Historikern Magnus Linnarsson, Stockholms universitet, berättar utifrån sin forskning att debatten om privata entreprenörer inom den gemensamma sektorn inte är en modern företeelse utan förekom redan i antikens Rom och har även varit livaktig i Sverige så långt tillbaka som källorna kan ta oss.
I forskningsprojektet ”Egenintresset kontra det gemensamma bästa” har han analyserat riksdagsdebatter och studerat hur svenska politiker har hanterat frågan under 400 år. Ska välfärdstjänster drivas privat eller offentligt? Är det lämpligt att tjäna pengar på sådan verksamhet?
I riksdagsdebatterna har motsättningarna ställts på sin spets och den principiella frågan om privata entreprenörer ska få ta del av skattemedel har stötts och blötts. Vi får i föredraget veta vilka argument som har använts för att förespråka privat respektive offentlig drift i olika tidsepoker och hur diskussionerna om det allmänna bästa har varierat över tid.