Alla inlägg av Örjan Simonson

Kulturnatten 11 september: Datorns tidevarv

Vid årets kulturnatt samarbetar Folkrörelsearkivet med Datorföreningen Update. Datorföreningen presenterar datorns historiska utveckling med exempel ur egna samlingen. Med början klockan 14.00 visas filmen på Folkrörelsearkivets youtubekanal. Veckan därpå invigs Datorföreningens utställning på samma tema i Fyriskällans lokaler. Utställningen kan besökas på Fyriskällans ordinarie öppettid, fr.o.m. tisdag 14 september klockan 10.00.

Vi får följa datorernas utveckling från 1940-talet och framåt, från hålkort till webbsidor, allt illustrerat med datorer, hålkort och annan utrustning i Datorföreningen Updates rika samlling.

Datorföreningen Update bildades 1983 som en användargrupp för Uppsala universitets dator AIDA. Den förvaltar ett värdefullt modernt kulturarv. Med åren har datorföreningen hunnit bygga upp en stor samling av datorer och annan utrustning från 1950-talet och framåt. Föreningen bevarar kunskapen i hanteringen av äldre IT-system och har även moderna servrar i drift i en datorhall på Polacksbacken. Under hösten söker Datorföreningen en lösning på lokalfrågan efter att Uppsala universitet beslutat att inte längre upplåta de utnyttjade lokalerna till föreningen.

Se mer om Datorföreningen Update och om hur du kan bli medlem på föreningens hemsida: www.update.uu.se.

VI ÖPPNAR IGEN

Från och med tisdag 31 augusti öppnar forskarexpeditionen, läsesal och Fyriskällan för besökare.

UNDER HÖSTEN GÄLLER FÖLJANDE ÖPPETTIDER
  • Måndag, stängt
  • Tisdag, öppet kl. 10.00–18.00
  • Onsdag, öppet kl. 10.00–16.00
  • Torsdag, öppet kl.10.00–16.00
  • Fredag, öppet kl.10.00–12.00
FÖRBOKNING UNDER SEPTEMBER

För att kunna garantera en forskarplats tillämpar vi ett system med förbokning. Kontakta oss senast dagen innan ett planerat forskarbesök (senast före lunchtid) på telefon 018-727 24 70 eller e-post info@fauppsala.se.

BEGRÄNSADE EVENEMANG

Våra lokaler är små och så länge vi uppmanas att hålla avstånd kommer våra möjligheter att erbjuda öppna föreläsningar och programverksamhet att vara begränsade. Vi kommer därför också i höst i första hand att använda Folkrörelsearkivets youtubekanal för inspelade föreläsningar.

Vi bjuder på en digital AVEC

Idag, på internationella arkivdagen 9 juni, börjar Arkivveckan digitalt, eller Avec-digitalt. För drygt ett år tvingades vi skjuta upp och senare helt ställa in Avec 2020, en konferens i tre dagar på UKK som skulle ha samlat drygt fyrahundra arkivarier och andra intresserade av arkivfrågor. En mindre arbetsgrupp från den tidigare planeringskommittén har istället organiserat inspelade föreläsningar och streamade paneler, vid sex tillfällen från 9 juni 2021 till 9 juni 2022.

De första föredragen, på temat Kris och hot, presenteras idag på Youtubekanalen Arkivveckan digitalt

Bidrag:
  • David C Harvey, Cultural heritage and Climate Change Relations
  • Per Cullhed, Arkiven i fara
  • Anastasia Pettersson, Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden
  • Tove Brattgård, Cyberhot – arkivsäkerhet på riktigt

Mer information om arkivveckan digitalt och om föredragshållarna, hittar ni på http://www.arkivveckan.se/.

Årsmöte 12 april

Nu finns årsmöteshandlingar inför Folkrörelsearkivets årsmöte 12 april på vår hemsida. Sista dag för anmälan och inbetalning av medlemsavgift är 29 mars. Årsmöteshandlingar skickas ut med post den 30 mars. På grund av pandemin och rådande restriktioner för folksamlingar hålls årsmötet över länk, med hjälp av verktyget Zoom. Länk skickas ut med e-post till anmälda ombud. Tänk därför på att ange ombudets e-postadress vid anmälan.

Leufsta bruksarkivs kartor digitalt på Alvin

Leufsta Bruksarkiv (Lövsta bruk) uppmärksammas 28 mars i Uppsala Nya Tidning för det stora arbetet föreningen lagt ned på att digitalisera delar av arkivets kartsamling från 1700- till 1900-talet. Samlingen har ett stort kulturhistoriskt värde.

Kartsamlingen finns på plattformen Alvin. eller Leufsta bruksarkiv har som medlem i Folkrörelsearkivet kunnat utnyttja det användaravtal Folkrörelsearkivet tecknat med Alvin. Av den anledningen står Folkrörelsearkivet som arkivinstitution.

Originalhandlingarna förvaras på Leufsta bruksarkiv och där finns också kunskapen om kartsamlingen. Är ni intresserade av att veta mer om kartsamlingen? Kontakta Leufsta bruksarkiv.