Innan Östra Aros blev Uppsala

Fyriskällan, 26 mars kl. 18.00. Föredrag av Torun Zachrisson och Joakim Kjellberg
Dombron. Johan Fredrik Martin, Uppsala Universitetsbibliotek.
Bilden är hämtad från UUB och portalen Alvin och visar hur Fyrisån tedde sig på slutet av 1700-talet och tidigt 1800-tal när åkanterna inne i Uppsala hade ett mindre tillrättalagt utseende

Få andra platser i Uppland kan tävla med den spektakulära utsikten uppifrån Uppsalaåsens krön vid Uppsala slott, där den vida slätten breder ut sig nedanför. Mötet mellan Uppsalaåsen och Fyrisån var förr än mer markerat och en knutpunkt där vatten- och landvägar sammanstrålade. Ändå har Uppsalas äldsta historia – före domkyrka, universitet och slott – varit ovanligt styvmoderligt behandlad. Platsen har setts som en hamn, utan självständig status och agens; skymd och ständigt i skuggan av det gamla kungasätet Gamla Uppsala. Men tack vare de medel Vetenskapsrådet satsat kommer vi i det nya treåriga projektet: Östra Aros. I skuggan av Gamla Uppsala, kunna gå till botten med många olika aspekter av platsens historia under perioden 900 till 1300.

I föredraget presenterar först Torun Zachrisson de frågor om Östra Aros som vi i projektet vill besvara och hur vi tänker oss att de ska ske. Därefter presenterar Joakim Kjellberg nya rön om den äldsta bebyggelsen i Östra Aros och möjliga hamnlägen genom bland annat analyser av de arkeologiska undersökningarna vid Stora Torget.

Arkeologerna och forskarna Torun Zachrisson & Joakim Kjellberg vid Stiftelsen Upplandsmuseet.