Folkrörelsearkivets depå i Uppsala missionskyrka. 1980-talet

Folkrörelsearkivet i retrospektiv – 29 sept. kl 15.15

Folkrörelsearkivets tidigare styrelseordföranden, numera hedersordföranden Hans Alsén (ordf. 1978-1988) och Mats O Karlsson (ordf. 1992-2016) ger återblickar på Folkrörelsearkivets historia från instiftandet 1978 fram till i år.