Fyriskällan som lokalhistorisk resurs

Protokoll från Skutskärs kvinnliga gymnastikgrupps bildande 1932
Protokoll från Skutskärs kvinnliga gymnastikgrupps bildande 1936

Hembygdsforska på Fyriskällan! I samarrangemang med Länsforskningsrådet inbjuds till föredrag om hur Fyriskällans bibliotek och de båda arkiven Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet kan användas för lokal- och hembygdshistorikern.

Fyriskällan kl. 14.