Föreläsningar på Arkivcentrum: Urban Mesch om uppländsk dövhistoria

Föredrag
Föredrag

Uppsala Döfstumförening (nuvarande Uppsala läns dövas förening) bildades den 9 februari 1908. Men dövas organisering och dövkulturen har en mycket längre historia än så och man har fått kämpa mot den hörande normen.
Vi får i föredraget en dövhistorisk bild över utvecklingen inom det uppländska området. Inledningsvis kommer delar av Sveriges dövhistoriska utveckling med i bilden med utblickar mot de övriga nordiska länderna. Vi får även veta mer om några dåtida och nutida pionjärer från det uppländska området.