Kurser lördag 13 april: GDPR 11-13, E-arkivering 14-16

Missa inte att anmäla dig till lördagens kurser, senast torsdag 11 april kl 16:00.

GDPR för föreningar, kl 11-13

Kjell Adolfsson, enheten för handelsrätt vid Institutionen för företagsekonomi, går igenom grunderna i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, samt hur föreningar bör förhålla sig till bestämmelserna

E-arkivering på Folkrörelsearkivet, kl. 14-16

Örjan Simonson, arkivchef på Folkrörelsearkivet går igenom vad e-arkiv och digitalt långtidsbevarande är, hur Folkrörelsearkivet planerar att hantera digitala handlingar och vad föreningar kan göra för att bevara och förbereda leveranser av digitala handlingar.

Båda kurserna hålls inne i Folkrörelsearkivets lokaler, S:t Olofsgatan 15 (Bibliotekshuset), Uppsala

Icke medlem: 500 kronor per kurs

Anmälan via medlemsförening: 200 kronor per kurs

Enskild medlem: 0 kronor

Anmälan via e-post info@fauppsala.se eller telefon 018-7272470, senast torsdag 11 april kl. 16.00. Ange namn, vilken kurs, kontaktuppgift och vilken förening du tillhör.

Inbetalning till Folkrörelsearkivets bankgironummer 467-2341. Ange namn och ”GDPR” resp. ”e-arkiv”