Liberalismen – frihet från och frihet till.

Föredrag av Terry Carlbom, Folkrörelsearkivet tisdag 23 april klockan 18.00

Liberalismen föddes i ett motstånd mot ståndssamhälle och enväldiga monarker, och tidens ekonomiska tvång och handelshinder. Men därefter uppstår den sociala dimensionen: är individen ensam stark, eller är gemenskapen överordnat och det yttersta skyddet? Terry Carlbom utgår från ’frihet’ och dess dubbla innebörd att vara fri från ett tvång, och om att vara fri att välja. Vad? Under vilket ansvar?

Fil.dr Terry Carlbom, statsvetare och politiker, f.d. kommunfullmäktiges ordförande i Uppsala och Knivsta, har i sin statsvetenskapliga produktion bl.a. studerat liberalism från Jeremy Bentham till John Stuart Mill. Samt den svenska utvecklingen från förra sekelskiftet. Hur ska liberalismen definiera sig i förhållande till dagens övriga ideologier?