Landsbygd i globaliseringens tid

Lotta Gröning om landsbygd i globaliseringens tid. Premiär tisdag 6 oktober, klockan 18.00 på Folkrörelsearkivets Youtube-kanal.

Landsbygden missgynnas, menar Lotta Gröning, Landsbygden glöms bort, landsbygden misskrediteras och ses orättvist  som ett släpankare för de framåtskridande flaggskeppen i samhällsutvecklingen: storstadsområdena. Staden är vår norm och ett samhällskontrakt har brutits. Ragunda, en kommun som förser Sverige med  el, från klimatvänlig vatten- och vindkraft, rankas på 253 plats medan Stockholm, denna storkonsument av resurser, landar på tredje plats enligt miljöbarometerns sätt att mäta klimatvänlighet.  Lotta Gröning vill vända på en förhärskande negativ syn på landsbygden. Se landsbygdens verkliga behov, men se också vad landsbygdens bidrar med och dess vitalitet! Det är landsbygden som har de materiella resurserna som skog, gruvor och vattenkraft. I en ny vision som förenar stad och land och möter klimathotet, så behöver vi se att det är staden som mest behöver ändra vanor och att det är landsbygden som sitter med lösningarna.

Hösttema: Det delade landet

Tillsammans med Åse Richards föredrag om hyresgästernas inflytande över sin boendemiljö (premiär 17 oktober) och Jan Amcoffs föredrag om hur stadsplanering kan skapa eller motverka segregation, är Lotta Grönings föredrag en del i ett föredragstema i höstens Fyriskälloprogram, som ställer frågor om klyftor mellan områden i Sverige.  Det är en geografisk uppdelning som också om känns igen i politiskt ställningstagande, social ställning och hälsostatus, etnisk och kulturell tillhörighet och ojämn tillgång till samhällsresurser och infrastruktur.

Om Lotta Gröning

Lotta Gröning
Lotta Gröning

Lotta Gröning är krönikör på Expressen och har en lång erfarenhet som politisk chefredaktör på Norrländska socialdemokraten. Uppvuxen och boende i Norberg, intar Gröning i sina krönikor och debattinlägg ofta ett glesbygdsperspektiv. I det pågående forskningsprojektet Från folkhem till Facebook (Linköpings universitet)  studerar Gröning det socialdemokratiska partiets utveckling från 1969 fram till idag.