Sörja ett liv, leva ett annat

Li Bennich-Björkman, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, berättar här om sin mammas liv och erfarenhet av flykt och att forma ett nytt liv i ett annat land.  I augusti 1944 flydde Lis mamma från Estland över ett stormigt Östersjön. Det som var tänkt att bli en kortare  flykt undan krigets härjningar, blev ett liv i ett annat land.  Med exempel från den egna familjehistorien och med jämförelser från andra flyktingars erfarenheter, fr.a. från Bosnien i början på 1990-talet, visar Li den landsflyktiges väg över sorg över det som förlorats, acceptans och efterhand till en ny tillvaro i ett annat land. En erfarenhet som delas av hundratusentals boende i Sverige och miljoner världen över.

Föredraget presenterades först på Uppsalas kulturnatt 12 september 2020 på Folkrörelsearkivets Youtubekanal.  Föredraget bygger på Lis bok Sörja ett liv, leva ett annat (2018).