INSTÄLLT P.G.A. SJUKDOM! Tisdag 13 februari: Myndigheters övervakning av romer

Från kupletten "Zigenarflickan" i logen IOGT-NTO Runeberg 3451 Alundas sång och dansprogram "Skutan Runebergia" 1943IOGT-NTO-logen Runeberg i Alunda hade i sitt sång- och dansprogram ”Skutan Runebergia” 1943 bland annat kuplettnumret ”zigenarflickan” (bilden). Svenskars och övriga européers föreställningar om romer kunde vara (och kan vara) både romantiserande och fördömande. Romer var under 1940-talet utsatta för ett särskilt  myndighetsintresse och försök till kontroll i flera europeiska länder, som Andrej Kotljarchuk påpekade i sin föreläsning den 30 januari om den romska förintelsen i Ukraina. I de delar som behärskades av Tyskland under andra världskriget var som bekant intresset liktydigt med en folkmordspolitik.

Madeleine Hurd är projektledare för forskningsprojektet  Police, Experts and Race, Handling the ”Gypsie plague” in Sweden, Denmark and Latvia, 1930-1945. Madeleine håller en föreläsning som går in på romernas europeiska och svenska historia. Fokus kommer att vara på hur majoritetssamhället har behandlat denna folkgrupp och hur detta har djupt påverkat romernas öde och situation under många hundra år.

Fyriskällan / Folkrörelsearkivet, S:t Olofsgatan 15, Tisdag 13 februari kl 18.00. Fri entré. Välkomna!