Kurstillfälle uppskjutet . Ny tid, 14 maj kl 18.00.

Kurs. Hembygd och diaspora – uppbrott och vårt behov att minnas.

Marcia Sá Cavalcante Schuback, filosof vid Södertörns högskola och under flera år forskande i forskningsprogrammet Tid, minne, representation, inleder den 5 februari med att ta upp det djupt mänskliga behovet av att söka identitet, minne och historiskt sammanhang, särskilt utifrån erfarenheten av uppbrott eller att tillhöra en minoritetssamfällighet – men egentligen ett behov som angår oss alla.

Kursavgift 200 kronor, medlemmar, 500 kronor övriga (bankgiro 467-2341, ange namn och ”kurs 5/2”) . Anmälan senast fredag kl 16.00 : info@fauppsala.se, eller tel 018-7272470

Se vårens hela kursutbud på Kurser, våren 2018