Kategoriarkiv: Föredrag

Fyriskällan som lokalhistorisk resurs

Protokoll från Skutskärs kvinnliga gymnastikgrupps bildande 1932
Protokoll från Skutskärs kvinnliga gymnastikgrupps bildande 1936

Hembygdsforska på Fyriskällan! I samarrangemang med Länsforskningsrådet inbjuds till föredrag om hur Fyriskällans bibliotek och de båda arkiven Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet kan användas för lokal- och hembygdshistorikern.

Fyriskällan kl. 14.

 

Postkristna svenskar – föredrag av David Thurfjell

Vad tror svenskar på egentligen? Är svenskarna ett sekulärt folk? Har vi Luther på ryggen? Varför gillar svenskar buddhismen så mycket och varför anförs islam så ofta som exempel på religionens negativa sidor? Religionshistorikern David Thurfjell ställer sådana frågor om svenskars religiositet och når svaret att svenskar som betraktar sig själva som sekulära och icke troende, i hög grad tänker om de existentiella frågorna utifrån ett kristet arv.  Vi är mer religiösa än vi tror och mer beroende av vår historia än vi är medvetna om. Bland den stora grupp svenskar som inte bekänner sig som troende och kristna, påverkas tankarna av flera stora idétraditioner: den folkkristna, den västerländska religionskritiken och nyandligheten. De stora ritualerna och veckorytmen levs fortfarande enligt kristen tradition och fortfarande är en majoritet av svenskarna medlemmar i svenska kyrkan. Fortsätt läsa Postkristna svenskar – föredrag av David Thurfjell

Palmemordet 30 år – intervju med Gunnar Wall

Den 28 februari är det 30 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades. Det olösta mysteriet fascinerar än och frågan är om vi kommit gåtans lösning närmare idag. Folkrörelsearkivet har bjudit in journalisten och författaren Gunnar Wall som kommer att tala om sin senaste bok, ”Konspiration Olof Palme: mordet, politikern och hans tysta fiender”. Vi har haft möjlighet att ställa några frågor till Gunnar inför föredraget den 18 februari. Fortsätt läsa Palmemordet 30 år – intervju med Gunnar Wall